Beleid en financiën

Doelstelling en beleid
De Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst heeft als hoofddoelstelling: het jaarlijks organiseren van orgelconcerten op het unieke, monumentale Loys Isoré-orgel in de Basiliek van Hulst. Deze orgelconcerten worden uitgevoerd door professionele organisten uit binnen- en buitenland. Met deze orgelconcerten wil de stichting een zo groot mogelijk publiek kunnen laten genieten van het unieke geluid van het orgel in de al even unieke kerk. En daarmee als afgeleide doelstelling ook bijdragen aan erkenning en behoud van het orgel van de Basiliek van Hulst als onmisbaar en vitaal onderdeel van het cultureel erfgoed van Hulst en (Oost-) Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook een orgel dat nu en in de toekomst bij kan dragen aan verrijking van de culturele activiteiten in Hulst. Een orgel dat als muzikaal kloppend hart van de Basiliek en Hulst er om vraagt tot klinken te worden gebracht door bekwame organisten. Het beleid van de stichting is om de basis hiervoor te leggen met het organiseren van een viertal concerten op jaarbasis in de zomermaanden. Ook toeristen die Zeeuws-Vlaanderen en Hulst bezoeken, kunnen de concerten dan bijwonen. Tevens is het orgel met temperatuurgevoelige kwaliteitsmaterialen van hoge ouderdom in de zomermaanden in de beste conditie om er concerten op uit te voeren, waarbij de klankrijkdom van het orgel ten volle tot zijn recht kan komen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting en alle bij de orgelconcerten betrokken vrijwilligers werken onbezoldigd ofwel 'pro Deo'.

Financiële verantwoording

 

 

RSIN/fiscaal nummer ANBI
822886984

Rekeningnummer
NL 14 RABO 0152 3157 99