ANBI

Naam Stichting
Internationale Zomerorgelconcerten Hulst

RSIN/fiscaal nummer
ANBI 822886984

Contactgegevens
website: www.orgelconcertenhulst.nl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurssamenstelling
Bestuursleden:

  • Dhr. A. de Visser, tevens voorzitter
  • Mw. G.A. Gielen - Nannes, tevens secretaris
  • Dhr. P.J.E. Mangnus, tevens penningmeester
  • Dhr. J.F. Ivens
  • Dhr. M.W.P. Mangnus

Doelstelling en beleid
De Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst heeft als hoofddoelstelling: het jaarlijks organiseren van orgelconcerten op het unieke, monumentale Loys Isoré-orgel in de Basiliek van Hulst. Deze orgelconcerten worden uitgevoerd door professionele organisten uit binnen- en buitenland. Met deze orgelconcerten wil de stichting een zo groot mogelijk publiek kunnen laten genieten van het unieke geluid van het orgel in de al even unieke kerk. En daarmee als afgeleide doelstelling ook bijdragen aan erkenning en behoud van het orgel van de Basiliek van Hulst als onmisbaar en vitaal onderdeel van het cultureel erfgoed van Hulst en (Oost-) Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook een orgel dat nu en in de toekomst bij kan dragen aan verrijking van de culturele activiteiten in Hulst. Een orgel dat als muzikaal kloppend hart van de Basiliek en Hulst er om vraagt tot klinken te worden gebracht door bekwame organisten. Het beleid van de stichting is om de basis hiervoor te leggen met het organiseren van een viertal concerten op jaarbasis in de zomermaanden. Ook toeristen die Zeeuws-laanderen en Hulst bezoeken, kunnen de concerten dan bijwonen. Tevens is het orgel met temperatuurgevoelige kwaliteitsmaterialen van hoge ouderdom in de zomermaanden in de beste conditie om er concerten op uit te voeren, waarbij de klankrijkdom van het orgel ten volle tot zijn recht kan komen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting en alle bij de orgelconcerten betrokken vrijwilligers werken onbezoldigd ofwel 'Pro Deo'.

Uitgeoefende activititeiten
De zomerorgelconcerten worden vanaf 1971 gehouden in de Basiliek van Hulst. Met onderbreking van een aantal jaren, onder andere vanwege restauratie van het orgel, zijn er tot en met 2016 reeds 42 cycli van zomerorgelconcerten geweest met in totaal 217 concerten. In 2017 staat de 43e cyclus op het programma waarvoor ook weer een 4-tal orgelconcerten worden georganiseerd met professionele musici van naam en faam. Middels nieuwsbrieven en persberichten brengt de orgelstichting  de orgelconcerten onder de aandacht. Het bestuur van de stichting komt een drietal keren bijeen om de activiteiten te bespreken en te organiseren.

Financiële verantwoording
De financiële middelen om de jaarlijkse zomercyclus van een viertal orgelconcerten in de Basiliek van Hulst te kunnen houden, worden verkregen via entreegelden, sponsorbijdragen en subsidie van de gemeente Hulst.  In 2013 bedroegen deze afgerond respectievelijk € 1.760 entreegelden (gemiddeld 55 betalende bezoekers per concert en € 8 entree per bezoeker), € 550 sponsorbijdragen en € 1.050 subsidie van de gemeente. Daarmee was het honorarium van de concerterende organisten (afgerond € 1.700), verblijfskosten (afgerond € 255), huur van de Basiliek (€ 700) en overige kosten (BumaStemra, bankkosten, kosten drukwerk en administratiekosten) te voldoen en is er een surplus van ruim € 400 dat is gereserveerd voor de orgelcylcus 2014. Op basis van deze cijfers en het kunnen invullen van weer een kwalitatief hoogwaardig programma voor 2017 hoopt de stichting ook 2017 weer financieel rond te kunnen zetten.

Stichting Orgelconcerten Hulst