ANBI

Naam Stichting
Internationale Zomerorgelconcerten Hulst

RSIN/fiscaal nummer
ANBI 822886984

Contactgegevens
website: www.orgelconcertenhulst.nl
email: orgelconcertenhulst@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Bestuursleden:

  • Dhr. A. de Visser, tevens voorzitter
  • Dhr. J.P. Neeteson, tevens secretaris
  • Dhr. P.J.E. Mangnus, tevens penningmeester
  • Dhr. J.F. Ivens
  • Dhr. M.W.P. Mangnus

Doelstelling en beleid
De Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst heeft als hoofddoelstelling: het jaarlijks organiseren van orgelconcerten op het unieke, monumentale Loys Isoré-orgel in de Basiliek van Hulst. Deze orgelconcerten worden uitgevoerd door professionele organisten uit binnen- en buitenland. Met deze orgelconcerten wil de stichting een zo groot mogelijk publiek kunnen laten genieten van het unieke geluid van het orgel in de al even unieke kerk. En daarmee als afgeleide doelstelling ook bijdragen aan erkenning en behoud van het orgel van de Basiliek van Hulst als onmisbaar en vitaal onderdeel van het cultureel erfgoed van Hulst en (Oost-) Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook een orgel dat nu en in de toekomst bij kan dragen aan verrijking van de culturele activiteiten in Hulst. Een orgel dat als muzikaal kloppend hart van de Basiliek en Hulst er om vraagt tot klinken te worden gebracht door bekwame organisten. Het beleid van de stichting is om de basis hiervoor te leggen met het organiseren van een viertal concerten op jaarbasis in de zomermaanden. Ook toeristen die Zeeuws-laanderen en Hulst bezoeken, kunnen de concerten dan bijwonen. Tevens is het orgel met temperatuurgevoelige kwaliteitsmaterialen van hoge ouderdom in de zomermaanden in de beste conditie om er concerten op uit te voeren, waarbij de klankrijkdom van het orgel ten volle tot zijn recht kan komen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting en alle bij de orgelconcerten betrokken vrijwilligers werken onbezoldigd ofwel 'Pro Deo'.

Uitgeoefende activititeiten
De zomerorgelconcerten worden vanaf 1971 gehouden in de Basiliek van Hulst. Met onderbreking van een aantal jaren, onder andere vanwege restauratie van het orgel, zijn er tot en met 2012 reeds 47 cycli van zomerorgelconcerten geweest met in totaal 237 concerten. In 2023 staat de 48e cyclus op het programma waarvoor ook weer een viertal orgelconcerten worden georganiseerd met professionele musici van naam en faam. Middels nieuwsbrieven en persberichten brengt de orgelstichting  de orgelconcerten onder de aandacht. Het bestuur van de stichting komt een drietal keren bijeen om de activiteiten te bespreken en te organiseren.

Financiële verantwoording 

Financiële verantwoording (baten en lasten, balans, toelichting) 2010 t/m 2020