Stichting Orgelconcerten Hulst

De Stichting Orgelconcerten Hulst organiseert vanaf 1971 zomerorgelconcerten in de Basiliek van Hulst. Met onderbreking van een aantal jaren, onder andere vanwege restauratie aan het orgel en de coronajaren, zijn er tot en met 2022 reeds 47 cycli van orgelconcerten geweest met in totaal 237 concerten. In 2012 werd in een uitverkochte Basiliek het 200e jubileumconcert gegeven door Ton Koopman.
In 2023 staat de 48e cyclus op het programma, waarvoor een viertal orgelconcerten wordt georganiseerd met professionele musici van naam en faam.
Middels aankondigingen via email, persberichten in de media en via deze website brengt de orgelstichting de orgelconcerten onder de aandacht. Het bestuur van de stichting komt een drietal keren bijeen om de activiteiten te bespreken en te organiseren.

nieuwe foto 3

 Foto: Johan Overmeire